Współpraca

Oferta współpracy skierowana jest do firm i przedsiębiorstw, zatrudniających cudzoziemców w Polsce. Oferujemy pomoc i profesjonalne wsparcie w zakresie legalizacji pracy obcokrajowców - uzyskiwanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy w Powiatowych Urzędach Pracy oraz zezwoleń typu A w Urzędach Wojewódzkich.

Proponujemy także stałą współpracę w ramach pomocy w uzyskiwaniu jednolitych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę (kart pobytu) dla pracowników przedsiębiorstwa.

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce wiąże się z koniecznością załatwiania wielu urzędowych formalności a także znajomością odpowiednich przepisów. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoli Państwu na uniknięcie wszelkich nieprawidłowości, dlatego też oferujemy przeprowadzenie audytu z zakresu prawidłowego zatrudniania cudzoziemców.
Analizujemy dokumenty dotyczące pobytu i pracy cudzoziemca. Proponujemy rozwiązania - korekty dokumentów i dostosowanie do aktualnych przepisów. Dzięki naszemu audytowi uniknie się kary lub zminimalizuje się skutki związane z ujawnieniem nieprawidłowości przez organy kontroli.

Dla każdego klienta tworzymy indywidualny plan działania przygotowany w oparciu o potrzeby firmy, ilość zatrudnianych cudzoziemców i specyfikę prowadzonej działalności.