Klienci indywidualni

Oferujemy pomoc w uzyskaniu:

 • POZWOLEŃ NA POBYT CZASOWY Z UWAGI NA:
 1. PRACĘ
 2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 3. ŁĄCZENIE RODZIN
 4. STUDIA, NAUKĘ, UKOŃCZENIE POLSKIEJ UCZELNI (ABSOLWENT, POSZUKIWANIE PRACY)
 5. MAŁŻEŃSTWO Z OBYWATELEM RP
 6. ZWIĄZEK PARTNERSKI (NIEFORMALNY/NARZECZEŃSTWO)
 7. POBYT Z ŻONĄ/MĘŻEM/RODZICAMI
 8. PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH
 9. MOBILNOŚĆ KRÓTKORERMINOWĄ
 10. ROZWÓD/SEPARACJĘ/WDOWIEŃSTWO
 11. PRACĘ SEZONOWYCH
 • POZWOLEŃ NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE ORAZ NA POBYT STAŁY Z UWAGI NA:
 1. POSIADANIE KARTY POLAKA
 2. POSIADANIE POLSKIE POCHODZENIA
 3. MAŁŻEŃSTWO Z OBYWATELEM RP
 • OBYWATELSTWA POLSKIEGO OD WOJEWODY I OD PREZYDENTA
 • ZAPROSZEŃ CUDZOZIEMCA
 • COFNIĘCIA ZAKAZU WJAZDU
 • TŁUMACZENIU DOKUMENTÓW