Klienci biznesowi

Dla klientów biznesowych przygotowaliśmy następującą ofertę naszych usług

  1. Legalizacja pracy - pomoc w uzyskiwaniu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy w Powiatowych Urzędach Pracy oraz zezwoleń na pracę typu A w Urzędach Wojewódzkich
  2. Obsługa cudzoziemców w Polsce - pomoc w uzyskania jednolitych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę (kart pobytu).
  3. Reprezentowanie przed organami administracji publicznej
  4. Audyt firmy z zakresu prawidłowego zatrudniania cudzoziemców - przeprowadzamy analizę dokumentów dotyczących pobytu i pracy cudzoziemca. Proponujemy rozwiązania - korekty dokumentów i dostosowanie do aktualnych przepisów.
  5. Kontrole PIP i Straży Granicznej - zapewniamy przedsiębiorcy wsparcie w przeprowadzanej kontroli, pomoc w skompletowaniu wymaganych dokumentów.