Kategoria: Legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Zapewniamy kompleksowe wsparcie cudzoziemcom i firmą, które zatrudniają cudzoziemców w otrzymaniu kart pobytu z uwagi na:
➡️ pobyt czasowy i pracę
➡️ studia, naukę, staż, wolontariat, prowadzenie badań naukowych
➡️ jako absolwent polskiej uczelni
➡️ prowadzenie własnej działalności gospodarczej
➡️ małżeństwo z obywatelem RP
➡️ pracę sezonową
➡️ pobyt z mężem, żoną, rodzicami
➡️ łączenie rodzin
➡️ pobyt stały na podstawie karty Polaka
➡️ pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia
➡️ rezydenta długoterminowego UE
➡️ inne

Pomagamy przedsiębiorcą oraz firmą w uzyskaniu zezwoleń na pracę w Urzędach Wojewódzkich oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy w Powiatowych Urzędach Pracy

Pomoc oferujemy również obywatelom krajów Unii Europejskiej we wszystkich formalnościach związanych z ich pobytem w Polsce.