Biuro Obsługi Cudzoziemców

Biuro Obsługi Cudzoziemców zajmuje się profesjonalnym wsparciem z zakresu legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Pomagamy w uzyskaniu kart pobytu, zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy a także obywatelstwa polskiego. Zapewniamy kompleksowe usługi we wszystkich aspektach związanych z pobytem cudzoziemców w Polsce.
Prowadzimy obsługę spraw zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.