Aktualności

Gru 21, 2020 Без рубрики

Pobyt i praca cudzoziemca w okresie epidemii

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568), która przewiduje specjalne rozwiązania prawne w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, których legalny pobyt zakończył się w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii (od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania) oraz w zakresie możliwości kontynuowania przez cudzoziemców pracy w Polsce.

Zmiany dotyczące warunków możliwości wykonywania pracy bez konieczności uzyskiwania pozwoleń na pracę

Od 1 grudnia 2020 r. cudzoziemcy przebywający w Polsce m.in. na podstawie wizy wydanej ze względów humanitarnych lub z adnotacją „Poland. Business Harbour” będą mogli pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Zmiany zasad w przyjmowaniu wiz krajowych

Osoby aplikujące o wydanie wiz krajowych muszą posiadać ubezpieczenie na cały okres ważności wizy, jeżeli nie będą ubezpieczone w ramach publicznych ubezpieczeń w Polsce.

Brexit - stay of UK Citizens in Poland after transition period

From the beginning of 2021, citizens of the United Kingdom and their family members living in Poland will be able to submit applications for new residence permits. After the end of the transition period, from 1 January 2021, the United Kingdom citizens and their family members will, as a general rule, have the right to stay in Poland under the current conditions, if they meet certain requirements.